Informace

Rekuperace

Rekuperace je zpětné získávání tepla při větrání. Přiváděný vzduch v rekuperační jednotce přebírá teplo z odváděného vzduchu, a tak minimalizuje tepelné ztráty. Vzduchotěsný pasivní dům je permanentně příjemně větrán, ale díky rekuperaci větráním téměř neuniká teplo.

Vzduch se do domu přivádí ze vzdáleného místa potrubím pod zemí. V podmínkách střední Evropy je v hloubce celoročně stabilní teplota kolem 8oC. V zimních mrazech se tak vzduch v tomto potrubí ohřívá a do rekuperační jednotky vstupuje zahřátý o několik stupňů oproti venkovní teplotě. Výměna tepla mezi odváděným a přiváděným vzduchem je účinnější a efektivnější. V létě se vzduch naopak pod zemí ochladí a rekuperace plní i funkci klimatizace.

Rekuperační jednotka

Rekuperační jednotka je zařízení, kde využívá teploty vzduchu odsávaného z prostoru k ohřevu chladného vzduch přiváděného z vnějšího prostředí. Tyto dva „vzduchy“ jsou od sebe odděleny tak, že nemůže dojít k jejich promísení a zároveň stykové plochy jsou vyrobeny z materiálu, který zaručuje maximální přestup tepla.

Výsledkem je, že použitý vzduch se všemi v sobě obsaženými pachy (pachy z kuchyně a WC, kouř, „vydýchaný vzduch“) je odváděn mimo objekt a je nahrazen čerstvým, ohřátým (v létě ochlazeným) vzduchem. Touto výměnou vzduchu je dosaženo příjemného a hygienicky nezávadného životního prostředí v pobytových prostorech.

Metoda větrání s rekuperací zajišťuje optimální využití vytvořeného (a zaplaceného) tepla až s 90% účinností. V letním období naopak můžeme rekuperační jednotky využít k ochlazování pobytového prostoru, což začíná být při stávajících klimatických změnách velmi aktuální problém.

Topení i ochlazování probíhá při zavřených oknech, to však neznamená, že okna se nesmí otevírat. Dům s rekuperační jednotkou žije jako každý jiný dům a je na uživateli, jestli bude větrat okny nebo ne. Rekuperační jednotka vás nijak neomezuje. Právě naopak, zajišťuje vám komfort a velmi výrazně snižuje náklady spojené s vytápěním a chlazením vašeho domova.

Neméně podstatný je i hygienický aspekt. Je řada míst, kde emise hluku nejenže obtěžují, ale způsobuje i poškození zdraví (poruchy spánku, ztráta schopnosti soustředit se, nechutenství, deprese). Jedním z řešení je výměna oken za velmi těsná okna s malou prostupností hluku. Tato okna jsou však tak těsná, že znemožní jakýkoli přístup vzduchu do místnosti a v nevětraném prostoru pak v důsledku vlhkosti dochází k tvorbě plísní a vzduch se stává zatuchlým. V takovém případě je rekuperace jediným řešením, jak vytvořit optimální klima v bytě nebo pracovním prostoru.

Další benefit, který lze získat použitím rekuperace je možnost využití filtrů pro vyčištění příchozího vzduchu od prachu nebo alergenů, které řadě z nás komplikují život.

Všechny tyto argumenty stojí za to zvážit dříve, než začnete stavět nebo rekonstruovat váš dům.

Typy rekuperačních jednotek

Na trhu jsou v nabídce tři typy rekuperačních jednotek – centrální, decentrální (lokální) a kompaktní.

 •     centrální rekuperační jednotka zajišťuje rovnoměrnou výměnu vzduchu v celém objektu.
 •     lokální jednotky zajišťují výměnu vzduchu pouze v místnosti, kde jsou umístěné.
 •     kompaktní jednotky se vyznačují výraznou kompaktností, která přináší především úsporu místa.

Dotace

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – POŘIĎTE SI PASIVNÍ DŮM S DOTACÍ

30. dubna 2015 – Půl milionu se hodí při stavění vždycky. Obzvlášť když na oplátku musíte „jen“ postavit kvalitně udělaný a promyšlený dům – tedy pasivní dům. Navíc můžete získat 35.000,- Kč na Blowerdoor test a zpracování dokumentů.

Základní fakta o dotaci

– 300.000,- Kč nebo 450.000,- Kč při splnění přísnějších podmínek
– 35.000,- Kč na Blowerdoor test a zpracování odborného posudku
– pro novostavby RD s energeticky vztažnou plochou max. 350 m2
– s instalovaným systémem nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Program Nová zelená úsporám asi není nutné složitě představovat. I v roce 2015 bude možné od poloviny května do 31. října 2015 (nebo vyčerpání dotace) žádat o příspěvek na rekonstrukci domu, instalaci nového zdroje vytápění nebo právě stavbu nového rodinného domu. V tomto článku se zastavíme u poslední možnosti, kterou najdete pod písmenem B dotačního programu.

V rámci něj můžete získat 300 nebo 450 tisíc na stavbu energeticky úsporného domu, jestliže tento objekt splní následující technické parametry:

Parametry pro získání dotace

Označení
[Jednotky]
Podpora B1 Podpora B2
Výše dotace [Kč] 300.000 450.000
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh/(m2.rok)]
≤ 20 ≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN, A
[kWh/(m2.rok)]
≤ 90 ≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U
[W/(m2.K)]
≤ Upas,20 ≤ Upas,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W/(m2.K)]
≤ 0,22 ≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1/h]
≤ 0,6 ≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai, max
[°C]
≤ θai, max, N ≤ θai, max, N
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ANO ANO

Základní pravidla pro získání podpory

 1. Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu.
 2. Žadatel musí prokázat technické vlastnosti použitých tepelně izolačních materiálů, výplní otvorů a technických zařízení budovy. Pro materiály a výrobky uvedené v Seznamu výrobků a technologií tyto dokumenty dokládat nemusí.
 3. Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
 4. V případě, instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
 5. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu je 75 %.
 6. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.
 7. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy, a který bude vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci METODICKÉ POKYNY.
 8. Na rodinný dům podpořený z této oblasti podpory nelze čerpat dotaci z oblastí podpory A a C.

Důležité je, že žádat můžete o podporu na výstavbu domu i zpětně, pro způsobilost výdajů je rozhodující datum 1. ledna 2014.
Maximální výše dotace je 50 %, což by v případě novostavby rodinného domku nemělo být omezující, nicméně počítejte s tím, že do způsobilých výdajů se ale počítají pouze náklady na stavbu (nikoli například na pořízení pozemku atp.). Speciální podmínky platí pro obyvatele Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kteří mohou dostat o 10 % více (385.000,- Kč a 550.000,- Kč).

Důležité odkazy a dokumenty

– www.novazelenausporam.cz – hlavní stránky programu

– Závazné pokyny (pdf)

– telefonická linka 800 260 500

JAK ZAČÍT?

 1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují posudek
 2. Získejte svolení stavebního úřadu
 3. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů
 4. Podejte elektronicky žádost na www.novazelenausporam.cz
 5. Do 5 dnů doložte na krajských pracovištích SFŽP povinné přílohy

Další postup najdete zde. Nepropásněte tuhle skvělou příležitost!

Informace z portálu www.pasivnidomy.cz

 Rolovat nahoru